Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MATEO FORNS,Jordi

Name

MATEO FORNS, Jordi

Section

Genrica

Room

Phone number

e-mail

Position

Altre Professorat

Job Title

Professorat Ad Honorem Venia Docendi

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual