Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data LÓPEZ MARTÍNEZ,Xavier

Name

LÓPEZ MARTÍNEZ, Xavier

Section

---

Room

Phone number

e-mail

xavier.lopez@urv.cat

Position

Personal Tècnic de Gestió d'Administració i Serveis (PTGAS)

Job Title

Laboral de suport a la recerca

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual