Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data MARTÍNEZ MARTÍNEZ,Enrique

Name

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Enrique

Section

---

Room

Phone number

e-mail

enrique.martinez@urv.cat

Position

Personal Tècnic de Gestió d'Administració i Serveis (PTGAS)

Job Title

Laboral de suport a la recerca

Research team

CloudLab

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual