Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data DAZ MONTESDEOCA,Oliver

Name

DAZ MONTESDEOCA, Oliver

Section

---

Room

Phone number

e-mail

oliver.diaz@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Professorat Ad Honorem Venia Docendi

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual