Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data FERNÁNDEZ MARTÍNEZ,Daniel

Name

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Daniel

Section

---

Room

Phone number

e-mail

daniel.fernandez@urv.cat

Position

Altre Professorat

Job Title

Professorat Ad Honorem Venia Docendi

Research teamTimetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual