Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Data PUIG VALLS,Domnec

ID photo

Name

PUIG VALLS, Domnec

Section

rea de Arquitectura i Tecnologia de Computadors

Room

248

Phone number

977558515

e-mail

domenec.puig@urv.cat

Position

Personal Docent i Investigador (PDI) Funcionari

Job Title

Catedrtics/ques d'Universitat

Research team

IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Timetable for tutorial sessions

Consulteu el perfil d'aquest usuari al campus virtual