Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Research team: Codes, Privacy, and Algebraic Combinatoris - Codis Privadesa i Combinatria Algebraica

Name

Codes, Privacy, and Algebraic Combinatoris - Codis Privadesa i Combinatria Algebraica

Web

http://crises-deim.urv.cat/~mbras/coprica

Investigador principal

BRAS AMORS, Maria

InvestigadorsEnglish


Interests

We work on the application of discrete mathematics in different areas of digital communication such as coding, error correction, privacy on the Internet, cryptography, secret sharing, etc.., as well as on theoretical issues such as algebraic geometry, finite geometry and algebraic and enumerative combinatorics.

Keywords

Error correcting codes, privacy, combinatorics, algebraic geometry

Català


Interests

Treballem en les aplicacions de la matemtica discreta a diferents mbits de la comunicaci digital com la codificaci, la correcci d'errors, la privadesa a la xarxa, la criptografia, la compartici de secrets, etc., aix com a temes ms terics com la geometria algebraica, la geometria finita o la combinatria algebraica i enumerativa.

Keywords

Codis correctors derrors, privadesa, combinatoria, geometria algebraica