Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Research team: Discrete and Continuous Dynamical Systems - Sistemes Dinmics Discrets i Continus (SISDINDC)

Name

Discrete and Continuous Dynamical Systems - Sistemes Dinmics Discrets i Continus (SISDINDC)

Web

http://deim.urv.cat/matematiques/recerca/sd/

Investigador principal

OLIV FARR, Carme

Investigadors

FORTUNY ANGUERA, Gerard
GARIJO REAL, Antonio
PUIGJANER RIBA, M. Dolors


English


Interests

Our research focuses on different branches of what is known generally as Dynamical Systems, from both points of view, discrete and continuous schemes. We are interested on theoretical aspects and also on the application of dynamical systems to medicine, biology or chemistry, among others.

Keywords

Differential equations, biomechanics, complex dynamics, fluid mechanics, qualitative theory of differential equations, resurgence theory.

Català


Interests

Aquest grup de recerca centra la seva atenci en diferents branques del que es conix genricament per Sistemes Dinmics, tant en la seva versi discreta com contnua. En els treballs que es realitzen es consideren aspectes de caire teric i tamb aplicacions dels sistemes dinmics a diverses rees del coneixement (medicina, biologia, qumica, etc).

Keywords

Equacions diferencials, biomecnica, dinmica complexa, mecnica de fluids, teoria qualitativa d?equacions diferencia