Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Research team: Applied Geometry - Geometria Aplicada

Name

Applied Geometry - Geometria Aplicada

Web

http://deim.urv.cat/~bherrera/GeometriaAplicada.htm

Investigador principal

HERRERA GÓMEZ, Blas

Investigadors

HERRERA GÓMEZ, Blas


English


Interests

  1. - Geometrical analysis of architectural elements: It is the analysis of the elements of buildings with renowned architectural heritage, author or influence, using the Geometry techniques in the broad sense.
  2. - Applied Geometry: This research involves the application of the geometry to any type of problem.

Keywords

Geometrical Analysis of Architectural Elements, Applied Geometry.

Català


Interests

  1. - Anàlisi geomètric d'elements arquitectònics: Tal recerca consisteix en l'anàlisi dels elements de construccions arquitectòniques de renom per patrimoni, autor o influència; usant les tècniques de la Geometria en el seu sentit ampli.
  2. - Aplicació de la Geometria: Aquesta recerca és general i consisteix en l'aplicació de la Geometria a qualsevol tipus de problema.

Keywords

Anàlisi Geomètric d Elements Arquitectònics, Geometria Aplicada.

Castellano


Interests

  1. - Análisis geométrico de elementos arquitectónicos: Se trata del análisis de elementos de construcciones arquitectónicas de renombre por patrimonio, autor o influencia; usando las técnicas de la Geometría en su amplio sentido.
  2. - Aplicación de la Geometría: Esta es una investigación general que consiste en la aplicación de la Geometría en cualquier tipo de problema.

Keywords - Cast

Análisis Geométrico de Elementos Arquitectónicos, Geometría Aplicada.