Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Research team: IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Name

IRCV - Intelligent Robotics and Computer Vision Group. RIVI: Robtica i Visi Intel.ligents

Web

http://deim.urv.cat/~rivi/

Investigador principal

PUIG VALLS, Domnec

InvestigadorsEnglish


Interests

The IRCV group is concerned with the development of innovative solutions in several areas of robotics and computer vision through the application of advanced computing techniques. Research Lines: Image analysis and processing (2D and 3D) ? Multiagent architectures for robot control ? Planning and scheduling ? 3D modeling.

Keywords

Computer vision - mobile robotics - multiagent systems - intelligent agents - planning - automatic systems.

Català


Interests

El grup RIVI est dedicat al desenvolupament de solucions innovadores en diverses rees de la robtica i la visi per computador. Lnies de Recerca: Anlisi i processament d'imatges (2D i 3D) - Arquitectures multiagent per control de robots - Planificaci automtica - Modelatge 3D.

Keywords

Sistemes multiagents - agents intel.ligents - visi per ordinador - planificaci - sistemes automatitzats.