Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deim Seminar

Title

Generacio sinttica de dades estadstiques per imputaci mltiple: Estat de l

Conferenciant

Ivan Barenys, Oscar Barenys

Professor/a organitzador/a

Institution

Universitat Rovira i Virgili

Date

08-11-2006 05:00

Summary

En el seminari s'introduir a l'audincia a la protecci de dades estadstiques mitjanant la generaci sinttica d'aquestes pel mtode de la mltiple imputaci. Es presentaran mesures per poder quantificar la "utilitat" de les dades sinttiques i el "risc" que comporta el publicar-les. En concret s'explicar la metodologia proposada a l'article cientfic "Distribution-Preserving Statistical Disclosure Limitation". Es mostrar com aquest mtode permet maximitzar la utilitat de les dades sinttiques minimitzant el risc de de revelaci.

Place

Lab. 231

Language

Catal