Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deim Seminar

Title

Factoritzaci de matrius i la seva aplicaci en el camp de la Visi per Computador

Conferenciant

Carme Juli

Professor/a organitzador/a

Institution

Centre de Visi per Computador

Date

15-02-2008 12:00

Summary

En aquesta exposici, ens centrem en esbrinar l'Estructura a partir de Moviment (SFM), problema dins el camp de la Visi per Computador, que consisteix en trobar les coordenades 3D de punts caracterstics a partir de les trajectries 2D d'aquests punts projectats en el pla imatge. Aquestes trajectries es guarden en una matriu que s el resultat de multiplicar dues matrius: la matriu de moviment, que cont la posici relativa cmera-objecte a cada frame, i la matriu de forma, que cont les coordenades 3D. Estudiem aquest problema amb mtodes alternats, ja que les trajectries no sempre es tenen senceres i, per tant, la matriu de partida cont forats. Aquests mtodes consisteixen en calcular de forma alternada cadascun dels factors d?una matriu fins que el seu producte convergeix a la matriu inicial. D?aquest estudi se?n deriven un seguit de tcniques que podem aprofitar en altres problemes, no noms dins el camp de la Visi per Computador. Per poder dur-ho a terme, es busquen diferncies i semblances amb el problema de l'Estructura a partir de Moviment. Una de les possibles aplicacions s la fotometria: la idea s recuperar la reflectncia i les normals a la superfcie i la direcci de la llum en cada imatge, a partir d'imatges obtingudes sota diferents condicions de llum. En una segona aplicaci, dins el camp de la bioinformtica, l'objectiu s adaptar els mtodes alternats per poder omplir els forats en una matriu de dades provinents d'expressions de gens. Aquestes matrius sn generades amb la informaci que proporcionen els DNA microarrays (tcnica que permet visualitzar tots els gens a la vegada). Finalment, els mtodes alternats sn adaptats i aplicats a matrius de dades de sistemes de recomanaci, molt usats en E-commerce. Aquestes matrius contenen puntuacions que els usuaris han donat a certs productes. La idea s predir les puntuacions que un usuari concret donaria a altres productes, utilitzant la informaci emmagatzemada en el sistema. En totes tres aplicacions, es presenten resultats experimentals per validar les respectives adaptacions dels mtodes alternats.

Place

Sala de Graus

Language

Cat