Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deim Seminar

Title

IDE Visual Studio from 2005 to 2010

Conferenciant

Lisa Feigenbaum i Jonathan Aneja

Professor/a organitzador/a

Institution

Microsoft Corporation, Redmond WA (USA)

Date

17-11-2008 16:30

Summary

S'abordar el ms rellevant de l'IDE de Visual Studio des de la seva versi 2005 fins a la propera versi 2010, mirant d'enfocar el contingut de manera prctica. Finalment s'aprofundir en el llenguatge amb els aspectes ms interessants i les noves caracterstiques del Visual Basic i del seu compilador. Els assistents podran dialogar amb els desenvolupadors del producte, fent-los arribar llurs inquietuds. Temes que es tractaran: - VB 2005, VB 2008 i VB2010 IDE - XML Literals - VB 2010 Language features - LINQ to ADO/SQL & Objects (si hi ha temps) - Interop Toolkit & PowerPacks (si hi ha temps) - Torn de preguntes

Place

Sala de Graus

Language

ca