Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deim Seminar

Title

Agent-based management of clinical guidelines

Conferenciant

David Isern

Professor/a organitzador/a

Institution

Universitat Rovira i Virgili

Date

11-05-2009 15:15

Summary

Les guies de prctica clnica (GPC) contenen un conjunt d?accions i dades que ajuden a un metge a prendre decisions sobre el diagnstic, tractament o qualsevol altre procediment a un pacient i sobre una determinada malaltia. s conegut que l?adopci d?aquestes guies en la vida diria pot millorar l?assistncia mdica als pacients, pel fet que s?estandarditzen les prctiques. Sistemes computeritzats que utilitzen GPC poden constituir part de sistemes d?ajut a la presa de decisions ms complexos amb la finalitat de proporcionar el coneixement adequat a la persona adequada, en un format correcte i en el moment precs. L?automatitzaci de l?execuci de les GPC s el primer pas per la seva implantaci en els centres mdics. Per aconseguir aquesta implantaci final, hi ha diferents passos que cal solucionar, com l?adquisici i representaci de les GPC, la seva verificaci formal, i finalment la seva execuci. Aquesta xerrada est dirigida en l?execuci de GPC i proposa la implementaci d?un sistema multi-agent. En aquest sistema els diferents actors dels centres mdics coordinen les seves activitats seguint un pla global determinat per una GPC. Un dels principals problemes de qualsevol sistema que treballa en l?mbit mdic s el tractament del coneixement. En aquest cas s?han hagut de tractar termes mdics i organitzatius, que s?ha resolt amb la implementaci de diferents ontologies. La separaci de la representaci del coneixement del seu s s intencionada i permet que el sistema d?execuci de GPC sigui fcilment adaptable a les circumstncies concretes dels centres, on varien el personal i els recursos disponibles. En parallel a l?execuci de GPC, el sistema proposat manega preferncies del pacient per tal d?implementar serveis adaptats al pacient. En aquesta rea concretament, a) s?han definit un conjunt de criteris, b) aquesta informaci forma part del perfil de l?usuari i serveix per ordenar les propostes que el sistema li proposa, i c) un algoritme no supervisat d?aprenentatge permet adaptar les preferncies del pacient segons tri. Finalment, algunes idees d?aquest treball actualment s?estan aplicant en dos projectes de recerca: Hygia i K4Care.

Place

Aula 214

Language

ca