Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Deim Seminar

Title

SIMOIL: programa computacional per a la predicció de l?evolució de vessaments de petroli

Conferenciant

Dr. Ildefonso Cuesta Romeo (Professor Titular d'Universitat)

Professor/a organitzador/a

Institution

Universitat Rovira i Virgili

Date

04-02-2004 16:00

Summary

SIMOIL és un codi computacional desenvolupat per membres del grup ECoMMFiT per simular l?evolució espacial i temporal de vessaments accidentals de cru en medi marítim. El codi té en compte els efectes ocasionats pel vent, marees i corrents, l?augment de superfície de la taca de petroli i l?evaporació, també l?acumulació i la dispersió al llarg de les costes. Aquest programa està escrit en llenguatge FORTRAN i inclou les rutines de generació de les xarxes computacionals, els mòduls de càlcul corresponents a la discretització en diferencies finites de les equacions de transport de la taca de petroli i la seva solució mitjançant els algoritmes d?integració espacial i temporal i les rutines gràfiques de presentació de resultats.

Place

Sala de DEIMinaris (Laboratori de recerca 134)

Language

Català