Accés ràpid intranet

Més informació...

a a a
Inici

Secretaria Virtual

  • Model de sol·licitud genèrica: Document normalitzat amb que una persona s'adreça a la Universitat amb una demanda sobre la matèria reglada i inicia un procediment administratiu.
Procediment de registre de les sol·licituds adreçades al DEIM (Enllaç) NOU!
  • Model de sol·licitud DEIM: Document normalitzat amb que una persona s'adreça al director del DEIM amb una demanda sobre una matèria reglada i inicia un procediment administratiu.

La localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la Universitat Rovira i Virgili es poden consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.