Universitat Rovira i Virgili

Seguretat en Xarxes

      
 
NomSeguretat en Xarxes
Nom anglèsNetwork Security
Codi 17234120 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSX
Assignatures
relacionades
17244123 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17244215 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17264123 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17274217 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
17914141 - Seguretat en Xarxes - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/scristofol.dauden
jordi.castella
toni.cortes
Requeriments
apache2
apache: ssl
arping
client ssh
deluge
gnupg
hashcat
john
nano
nmap
openssl
openvas
openvpn
servidor ssh
servidor sx
snort
sqlmap
vim
visor pdf
visor postscript
wireshark
zip
Horaris
períodediahoralab
del 15/02/2024 al 23/05/2024 dj 15-17 115
del 15/02/2024 al 23/05/2024 dj 17-19 115
del 16/02/2024 al 24/05/2024 dv 8-10 115
del 16/02/2024 al 24/05/2024 dv 10-12 115
del 16/02/2024 al 24/05/2024 dv 12-14 115
Estat