Universitat Rovira i Virgili

Sistemes d'Informació en les Organitzacions

      
 
NomSistemes d'Informació en les Organitzacions
Nom anglès
Codi 17234122 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSIO
Assignatures
relacionades
17234212 - Sistemes d'Informació en les Organitzacions - guia docent - horaris i dates d'examen
17914145 - Sistemes d'Informació en les Organitzacions - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/sedgar.batista
susana.prado
Requeriments
eclipse
pycharm
rstudio
windows
xampp
xampp: mysql
Horaris
períodediahoralab
del 14/02/2024 al 22/05/2024 dc 15-17 210
del 14/02/2024 al 22/05/2024 dc 17-19 210
Estat