Universitat Rovira i Virgili

Infraestructures per al Big Data

      
 
NomInfraestructures per al Big Data
Nom anglès
Codi 17244106 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIBD
Assignatures
relacionades
17254118 - Infraestructures per al Big Data - guia docent - horaris i dates d'examen
17924106 - Infraestructures per al Big Data - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/shatem.abdellatif
Requeriments
eclipse
jdk
mongodb
mongodb: compass
mongodb: driver java
sqlite
sqlite: driver java
sqlitebrowser
xampp: mysql
Horaris
períodediahoralab
del 12/02/2024 al 20/05/2024 dl 8-10 209
del 13/02/2024 al 21/05/2024 dm 8-10 209
del 13/02/2024 al 21/05/2024 dm 10-12 209
Estat