Universitat Rovira i Virgili

Enginyeria de Llocs Web

      
 
NomEnginyeria de Llocs Web
Nom anglès
Codi 17244125 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimELW
Assignatures
relacionades
17244214 - Enginyeria de Llocs Web - guia docent - horaris i dates d'examen
17264125 - Enginyeria de Llocs Web - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/smarc.ruiz
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 29/09/2023 al 12/01/2024 dv 8-10 116
del 29/09/2023 al 12/01/2024 dv 10-12 116
Estat