Universitat Rovira i Virgili

Planificació i Raonament Aproximat

      
 
NomPlanificació i Raonament Aproximat
Nom anglès
Codi 17635102 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimPAR
Assignatures
relacionades
17685204 - Planificació i Raonament Aproximat - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/saida.valls
hatem.abdellatif
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 25/09/2024 al 15/01/2025 dc 16-17 209
del 25/09/2024 al 15/01/2025 dc 17-18 209
del 25/09/2024 al 15/01/2025 dc 18-19 209
del 26/09/2024 al 13/01/2025 dc 16-17 209
del 26/09/2024 al 13/01/2025 dc 17-18 209
del 26/09/2024 al 13/01/2025 dc 18-19 209
Estat