Universitat Rovira i Virgili

Planificació i Raonament Aproximat

      
 
NomPlanificació i Raonament Aproximat
Nom anglès
Codi 17635102 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimPAR
Assignatures
relacionades
17685204 - Planificació i Raonament Aproximat - guia docent - horaris i dates d'examen
Professor/saida.valls
hatem.abdellatif
Requeriments
matlab
matlab: fuzzy logic toolbox
visual studio code
visual studio code: pddl
Horaris
períodediahoralab
del 27/09/2023 al 17/01/2024 dc 16-17 209
del 27/09/2023 al 17/01/2024 dc 17-18 209
del 27/09/2023 al 17/01/2024 dc 18-19 209
Estat