Universitat Rovira i Virgili

Anàlisis de Dades Massives

      
 
NomAnàlisis de Dades Massives
Nom anglès
Codi 17635208 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimADM
Professor/salexandre.arenas
david.antolino
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 27/09/2023 al 17/01/2024 dc 12-13 205
Estat