Universitat Rovira i Virgili

Investigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial

      
 
NomInvestigació i Emprenedoria en Seguretat i Intel·ligència Artificial
Nom anglèsResearch and Entrepreneurship in Security and Artificial Intelligence
Codi 17685203 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimIESIA
Professor/sfrancesc.serratosa
Requeriments
Horaris
períodediahoralab
del 13/02/2024 al 28/05/2024 dm 14-15 205
del 13/02/2024 al 28/05/2024 dm 15-17 205
Estat