Universitat Rovira i Virgili

Sistemes de Visualització i Interacció

      
 
NomSistemes de Visualització i Interacció
Nom anglèsInteractive and Visualisation Systems
Codi 17685206 - guia docent - horaris i dates d'examen
AcronimSVI
Professor/sclara.granell
Requeriments
r-cran-babynames
r-cran-cowplot
r-cran-devtools
r-cran-dplyr
r-cran-extrafont
r-cran-forcats
r-cran-ggplot2
r-cran-nlme
r-cran-patchwork
r-cran-reshape2
r-cran-tidyverse
r-cran-viridis
rstudio
Horaris
períodediahoralab
del 13/02/2024 al 28/05/2024 dm 17-18 205
Estat