Universitat Rovira i Virgili

gedit

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
CPMComputació Paral·lela i Massiva
ECEstructura de Computadors