Universitat Rovira i Virgili

make

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
CPMComputació Paral·lela i Massiva
FSOFonaments de Sistemes Operatius