Universitat Rovira i Virgili

servidor zoo.deim.urv.cat

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
ACArquitectura de Computadors
CPMComputació Paral·lela i Massiva