Universitat Rovira i Virgili

mongodb: compass

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
BDABases de Dades Avançades
IBDInfraestructures per al Big Data