Universitat Rovira i Virgili

visual studio code: python

   
ep!, NO té prog!!!
2 assignatures:
CNEComputació Neuronal i Evolutiva
XCXarxes Complexes